U MZO održana radionica za prijavu na Javni poziv za provođenje posebnih oblika nastave i posebne programe nacionalnih manjina

U Zagrebu je 12.ožujka 2020.godine održana informativna radionica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH za sve zainteresirane prijavitelje koji žele aplicirati projekte na Javni poziv za provođenje posebnih oblika nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina  u školskoj godini 2019.-2020.  te  na Javni poziv za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Krovna organizacija Ukrajinaca u Hrvatskoj u suradnji sa udrugama članicama planira prijaviti projekt Ljetne škole za ukrajinski jezik i kulturu, Edukacijski seminar za nastavnike koji predaju ukrajinski jezik po modelu C u osnovnim školama, te priručnik za djecu mlađeg školskog uzrasta.