Održan seminar za udruge

 

Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske 29.11.2019.godine organizirao je u hotelu „Panorama“ u Zagrebu „Seminar o  interaktivnom načinu prijava programa kulturne autonomije nacionalnih manjina putem interneta za 2020. godinu  i godišnji izvještaji o ostvarivanju programa i utrošku sredstava iz državnog proračuna za 2019. godinu“. Na seminaru su sudjelovali predstavnici  i predsjednici vijeća nacionalnih manjina, članovi Savjeta za nacionalne manjine RH  te više od 100 predstavnika manjinskih udruga koje se sufinanciraju iz Državnog proračuna putem Savjeta za nacionalne manjine RH, među njima i predstavnici Ukrajinske zajednice RH  i ukrajinskih udruga. Pozdravnu riječ organizatora seminara uputio je predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH Aleksandar Tolnauer. On je govorio  o položaju nacionalnih manjina u Hrvatskoj te mogućnostima proračuna Savjeta. Hajdica Filipčić, voditeljica Službe za neprofitno računovodstvo i izvještavanje iz Ministarstva financija govorila je o predaji financijskih izvještaja za udruge s osvrtom na najčešće greške i primjere iz prakse. Tibor Varga, zamjenik predstojnika Stručne službe Savjeta, govorio je o interaktivnoj prijavi programa kulturne autonomije udruga i ustanova nacionalnih manjina za 2020. godinu te o predaji godišnjih izvješća za 2019. godin