Кобзар Загреб

Українське культурно-просвітнє товариство «Кобзар» Загреб було засновано 13 травня 1972 року під назвою культурно-просвітнє товариство Русинів- Українців, яке  з 2012 року носить сьогоднішню назву. З моменту свого створення воно входило у  склад Спілки Русинів – Українців Республіки Хорватія, а з 2012 року  працює у складі Української Громади Республіки Хорватія. За 45 років своєї діяльності  товариство очолювали Маркіян Ружичкий, Володимир Крайцар,  голова товариства нині – Славко Бурда. З самого початку в товаристві існувало декілька секцій, найчисельнішими з яких  були музична, літературна та танцювальна. У товаристві діяв вокально-інструментальний ансамбль «Кобзар», який випустив перший фонозапис з українськими піснями. З 2012 року у товаристві активно працює музична секція та секція плекання та збереження спадщини, традицій і звичаїв українців, літературна секція з інформативно-видавничою та виставковою діяльністю.  Результатом видавничої роботи товариства є понад 15 книг українською та хорватською мовами, у яких занотовано життя українців на цих просторах. Автори або редактори книг переважно Славко та Сергій Бурда. Важливо відзначити, що найважливішими книгами, які видало товариство є «Історія України» та «Українці Хорватії». Своєю працею, товариство активно сприяло  будівництву  памʼятника українському поету і художнику Тарасу Шевченку у Завгребі, автор якого Костянтин Добрянський, двом меморіальним дошкам українського скульптора Богдана Коржа.